JongCD&V Deerlijk formuleert de volgende aandachtspunten bij de GAS-wetgeving. Ten eerste is het belangrijk dat door de GAS-wetgeving burgers hun eigen verantwoordelijkheid niet mogen ontlopen. Men mag in geen geval de verantwoordelijkheid van een burger overnemen en verankeren in de werking van de GAS-ambtenaar. Daarvoor dient men naast een GAS-wetgeving ook een duidelijk, pro-actief beleid te ontwikkelen om mensen meer aan te zetten tot dialoog. Bestaande initiatieven kunnen meer gesteund worden, dit om de verzuring tegen te gaan. Samen voor een verdraagzaam Deerlijk, daar pleiten wij voor. Leeftijdverlaging naar 14 jaar -zoals federaal mogelijk is, vinden wij absoluut geen goed idee. Jongeren moeten nog de ruimte krijgen om jong te zijn en fouten te maken zonder dat daar meteen financiële gevolgen aan vast hangen. Geldboetes voor jongeren lijken ons sowieso niet zinvol. Daarbij aansluitend pleiten wij ervoor dat wanneer een jongere tussen 16 en 18 jaar eventueel een overtreding begaat, er eerst en vooral bemiddeld wordt en een dialoog met alle betrokken partijen gevoerd wordt . 


Indien er veranderingen komen, willen we de gemeente ook expliciet wijzen op haar informatieplicht. Alle jongeren moeten correct en tijdig ingelicht worden. 
Tevens steunen we onvoorwaardelijk het standpunt van de jeugdraad dat deze jaarlijks gedetailleerd moet worden ingelicht over de cijfers die betrekking hebben tot GAS-boetes aan jongeren (-18). 

Wij willen beklemtonen dat we tevreden zijn met de huidige implementatie van de GAS-wetgeving, en hopen van harte dat dit zich zo zal verderzetten. 

 

 

Lien De Ketele

voorzitter jong CD&V Deerlijk

 

 

 

  

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.