Er is een mogelijke doorbraak voor de ontwikkeling van een extra bedrijventerrein langs de E17. Een belangrijke maar ook logische doorbraak, aldus schepen Carl De Donder (CD&V). Om de druk op hogere overheden op te voeren werd een motivatie voorgelegd aan de gemeenteraad, die unaniem werd goedgekeurd.

Deerlijk is een verstedelijkte gemeente met talrijke KMO’S met regionale en internationale uitstraling. Een 50-tal kmo’s stellen samen meer dan 2000 mensen tewerk en genereren een omzet van meer dan 400 miljoen euro. Veel van deze kmo’s zijn ofwel historisch ingebed in het centrum van de gemeente en op vandaag ingesloten door woningbouw ofwel bevinden ze zich in het “buitengebied” waar er niet meer mag uitgebreid worden. Om hun dynamiek of hun exit uit de dorpskern op te vangen is er behoefte aan een nieuw regionaal bedrijventerrein in Deerlijk, want de meeste ondernemers benadrukken de voordelen van één produktlokatie. Ook voor de lokale handelaars is industrie in een gemeente zeer belangrijk, want waar mensen komen werken is er extra verkoop bij de handelaars.

Het gemeentebestuur ijvert reeds decennia voor de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein op hun grondgebied, ten zuiden van de E17, in de nabijheid van Gaverzicht. Tijdens het procesverloop van de afbakening stedelijk gebied Kortrijk heeft de gemeente Deerlijk alles ondernomen om die afbakeningslijn te verleggen om zowel Belgiek, Molenhoek als de Statiewijk mee op te nemen in het stedelijk gebied om aldaar een bedrijventerrein te realiseren. Ondanks het langdurig en opbouwend lobbywerk en veelvuldige bezwaarschriften leek deze aanpassing niet mogelijk. Nergens kregen wij gehoor naar onze vraag, met als resultaat dat er heel wat bedrijven zijn vertrokken naar een andere gemeente. Ik denk hierbij aan de firma Callplast, Dutry, sanitair Deweer, dakwerken Vaneeckhoutte…, en dit zijn er maar enkele.

De invloed van talrijke kleinere eigen ondernemingen blijkt geringer dan de invloed van grotere entiteiten met beslissingscentra in het buitenland. Ik denk hierbij zeker ook aan Gaverzicht, Belgische topspeler in de meubeldistributie en reeds meer dan 70 jaar een Deerlijks familiebedrijf, die op dezelfde cynische wijze net buiten het stedelijk gebied geplaatst werd. Gaverzicht mag daartegenover met geen één vierkante meter verkoopsruimte meer uitbreiden.
Deze onnodige wurging van aanwezige dynamiek is anno 2018 moeilijk te begrijpen. De toekomstige welvaartstaat en de Deerlijkse gemeentebegroting zal dit economisch draagvlak nodig hebben. Wekelijks krijgen wij de vraag van Deerlijkse bedrijven om uit te breiden of om zich te herlokaliseren op Deerlijks grondgebied. Wij moeten telkens negatief antwoorden.

Maar, met de recente beslissing van de Vlaamse Regering omtrent de toekenning van een bijkomende behoefte aan bedrijvigheid (130 ha) aan West-Vlaanderen en het in kaart brengen van de subregio's in West-Vlaanderen met hun bijhorende behoeftes worden opnieuw perspectieven gecreëerd. Deerlijk behoort binnen de indeling zoals opgemaakt door de provincie tot de ‘economische subregio Waregem’ (samen met Dentergem, Oostrozebeke, Wielsbeke, Waregem en Anzegem). Aan deze subregio wordt 25,4 ha extra bedrijventerrein toegewezen. Het is nu aan de provincie om concrete terreinvoorstellen voor de inplanting van deze extra hectaren uit te werken. Bijgevolg wil het bestuur deze kans dan ook aangrijpen om opnieuw haar voorliggende ruimtevraag op tafel te leggen.

Het Deerlijks bestuur blijft immers vragende partij om in Deerlijk voor bedrijvigheid de nodige ruimte aan te snijden, ten zuiden van de E17. De gemeente is van mening dat de zone ten zuiden van de E17 hiervoor perfect geschikt is. De zone kan aanzien worden als een economisch knooppunt, gelegen onmiddellijk palend aan het stedelijk gebied en goed bereikbaar nabij het wegennet op hoger niveau.

Met het schepencollege hebben we onmiddellijk actie ondernomen door:

  1. De reeds bestaande motivatienota van 2010 te actualiseren door toevoeging van de recente beslissing van de Vlaamse Regering en de vertaling naar de provincie West-Vlaanderen. De inhoudelijke motivatie voor de zone ten zuiden van de E17 is behouden gebleven in de nota. De nota wordt in bijlage bij deze beslissing gevoegd.
  2.  Deze nota voor te leggen aan de adviesraad economie Deerlijk. De adviesraad heeft in haar vergadering van 13 maart 2018 een positief advies uitgebracht aan het gemeentebestuur van Deerlijk over de afbakening van het stedelijk gebied ten zuiden van de E17, mits er rekening gehouden wordt met aandacht voor de problematiek en verwachtingen van de ondernemers uit de landbouwsector en dit om er extra bedrijventerreinen te kunnen realiseren, zoals reeds gevraagd door de Deerlijkse ondernemers in 2000, opgenomen als suggestie in het structuurplan van de gemeente Deerlijk in 2006 (GRS), en opnieuw voorgesteld in de voorliggende nota naar de verschillende instanties.
  3. Deze nota te laten bekrachtigen door de gemeenteraad van vandaag.
  4. De nota over te maken aan de Intercommunale Leiedal, conferentie van de burgemeesters, aan Unizo-regionaal en aan de Voka met de vraag deze te ondersteunen.
  5. Door de vraag te stellen aan Leiedal om de 6 burgemeesters en schepenen van ruimtelijke ordening van de subregio Waregem samen te brengen teneinde te komen tot een voorstel van locaties dat gedragen is door de verschillende besturen binnen de betrokken subregio.

Tot op heden hebben we reeds samen gekomen met de Deerlijkse ondernemers, Voka en Unizo, die via RESOC onze vraag gaat behartigen bij de Provincie.
Ook was er reeds een voor-overleg met de burgemeesters en schepenen van RO aangesloten bij Leiedal om te horen wat de verwachtingen zijn van de verschillende gemeenten. Een overleg met de 6 gemeenten volgt. Op 19 april is er een vergadering in de Provincie waarbij de W-Vlaamse Intercommunale, de Intercommunale Leiedal en het Regionaal Economisch Sociaal Overlegcomité, RESOC- Zuid en Noord een eerste gesprekronde houden, over welke gronden worden ingekleurd tot bedrijvenzone.

Hopelijk krijgt Deerlijk ook een zone toegewezen, vandaar deze gemeenteraadsbeslissing om extra te motiveren.

We spreken over een zoekzone ten zuiden van de E17, tussen Gaverzicht en Devos-Caby zoals gevraagd sedert 2000 door de Deerlijkse ondernemers.  Indien we een zone (mogelijks maar een deel van deze zoekzone) worden toegewezen, zal nog een gans proces worden doorlopen, om deze gronden van bestemming te wijzigen via een RUP, waarbij inspraak van de BURGER en zeker van de mensen die er wonen, om hun opmerkingen te verankeren in het RUP. Het kan ook een voordeel bieden om o.a. het geluid van de E17 te verminderen door gebouwen en groenzone t.o.v. de bestaande woningen. Het is niet de bedoeling om extra last te veroorzaken bij de huidige bestaande bebouwing en woningen.

Met ondernemende groet,

Carl De Donder, schepen van ruimtelijke ordening

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.