De JONG CD&V afdeling uit Deerlijk vraagt aan haar gemeente op een symbolische manier aandacht voor het milieu. De jongerenafdeling bezorgde burgemeester Claude Croes een thermometer.

De Europese Unie stelt een reductiedoelstelling op om de CO2 uitstoot met 20% te verminderen tegen 2020. Om dit te bereiken is het natuurlijk belangrijk dat iedereen hieraan meewerkt. Daarom lanceerde de Europese Commissie het Burgemeestersconvenant om de inspanningen van lokale overheden bij de uitvoering van een duurzaam energiebeleid te onderschrijven en ondersteunen. Op 21 oktober 2013 tekende Deerlijk in op dit convenant. Bijna 2 jaar later vroeg de lokale jongerenafdeling CD&V een stand van zaken op bij de burgemeester en schepen van milieu.  “Een loutere intekening is natuurlijk niet voldoende, vandaar dat we ook blijvende aandacht vragen om de nodige inspanningen te leveren. Onlangs koos onze gemeente om in te zetten op een milieuvriendelijk wagenpark door nieuwe bedrijfsvoertuigen op aardgas in gebruik te nemen. Jong CD&V waardeert dergelijke initiatieven en hoopt dat de gemeente op hetzelfde elan verder werkt.  Het is belangrijk dat er in Deerlijk acties en maatregelen uitgewerkt worden om mee te werken aan de Europese reductiedoelstelling. De thermometer kan onze burgemeester hieraan helpen herinneren”, zegt Lien De Ketele, voorzitter van Jong CD&V Deerlijk.

Foto: Burgemeester van Deerlijk (Claude Croes) en de leden van jong CD&V Deerlijk (Jasper Deschamps, Tom De Roo, Louis Vanderbeken en Lien De Ketele, Thomas Herrero was afwezig voor de foto)

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.