Projecten 2015 #pakvast

Samen pakken we de toekomst vast!

De centrale slogan van onze endejaarscampagne is: 'Samen pakken we de toekomst vast!' We kiezen voor een positief verhaal waarmee we aantonen dat we willen vooruitgaan en dat we de uitdagingen aanpakken.

Deze projecten willen we graag realiseren in 2015! Samen pakken we de toekomst vast!

Yves Vande Wiele
Voorzitter CD&V Deerlijk 

Renovatie D’Iefte

Deerlijk heeft een sterk aanbod van Cultuur dankzij de inzet van vele culturele verenigingen, vele vrijwilligers en een ondersteunend beleid van de gemeente. Een goede infrastructuur is een must. Het kloppend hart van de Deerlijkse cultuur, OC d’Iefte, wordt in 2015 aangepakt met onder andere automatische inkomdeuren, geïsoleerde achterdeur en er worden een aantal oude ramen vervangen door dubbel glas. Samen pakken we de toekomst vast! Prettige Feesten!

Regine Rooryck, schepen

Bewegwijzering industriezone

Voor een betere en duidelijkere bereikbaarheid van en naar de bedrijven ter hoogte van de industriezone Deerlijk-Waregem zal samen met Stad Waregem in een uniforme bewegwijzering worden geïnvesteerd. Tevens werd met Stad Waregem een overeenkomst gesloten om het vrachtverkeer van de industriezones in Beveren-Leie en Desselgem via Waregem te begeleiden naar de E17 om zo het vrachtverkeer op de Belgiek te verminderen.

Sabine Michiels, gemeenteraadslid

Toekomst St Annakerk

Met CD&V Deerlijk willen we gevolg geven aan de gewaardeerde input van de burgers tijdens de brainstormavond over de toekomst van de site Sint Anna op de Molenhoek. Er werden voorstellen geformuleerd die aan het College van Burgemeester en Schepenen werden overgemaakt. Hier willen we in 2015 werk van maken. In de eerste plaats zal een projectvoorstel gemaakt worden voor de herinrichting van het kruispunt met oog voor veiligheid, ruimte voor groen en behoud van de kerktoren. In de tweede plaats willen we de verkoop van de pastorijwoning opstarten om er een viertal residentiële woningen te bouwen. En tenslotte gaan we op zoek naar private partners uit de zorgsector om op de plaats van het overblijvende deel van de Sint Annakerk een sociale inrichting (bv. een dagcentrum, kinderopvang,…) op te starten. Hiermee willen we luisteren naar de bezorgdheden van de lokale handelaars en de noden van de burgers inzake sociale doeleinden op de Molenhoek.

Lien De Ketele, gemeenteraadslid

Renovatie onderwijslokalen

Onze jeugd is onze toekomst. Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs en CD&V blijft alles op alles zetten om de kwaliteit van het onderwijs in Deerlijk zo goed mogelijk te maken. In 2015 plannen wij voor ongeveer 570.000 euro aan renovatiewerken aan de SAM. (Derde en laatste fase van de renovatiewerken). Vlaanderen subsidieert 70 % van de kostprijs. Zo zal er een polyvalente ruimte, een crealokaal, sanitaire voorzieningen en enkele bergruimtes ingericht worden in de zolderruimte van het gebouw langs de Nieuwstraat. Er wordt een vluchttrap voorzien, de elektrische installatie wordt vernieuwd en de speelplaats wordt heringericht.

Louis Haerinck, gemeenteraadslid

Nieuwe kleedkamers voetbal

Guido Gezellelaan zo complex waren, werd beslist om een volledig nieuwe infrastructuur te bouwen. Bestaande uit 4 ruime kleedkamers en douches, toiletten, ruimte voor scheidsrechters en een ruimte voor de technische installaties. De huidige kleedkamers zullen worden omgevormd tot bergruimte.

Frans Kemseke, gemeenteraadslid

Renovatie sporthal

In Deerlijk komen alle sporters aan hun trekken. Het sterke aanbod van Deerlijkse sportverenigingen, zowel recreatief als competitief, wordt door vele andere gemeenten bewonderd. CD&V blijft investeren in een kwaliteitsvolle infrastructuur en een gericht subsidiebeleid. In 2015 zal onder andere de sanitaire infrastructuur van de Sporthal worden aangepakt met nieuwe douches en nieuwe toiletten.

Ann Accou, schepen

Nieuwe brandweerkazerne

Op 1 januari gaat de brandweerhervorming van start, onze brandweer behoort tot de zone FLUVIA. In samenwerking met de brandweer van Anzegem gaan wij voluit voor de bouw van een nieuwe, modern uitgeruste kazerne in de omgeving van de Belgiek. We willen zo snel mogelijk groen licht over de voorgestelde locatie, zodat we volgend jaar met de effectieve bouw kunnen starten.

Claude Croes, burgemeester

Openbare werken (Stationsstraat)

 In 2015 zullen grootse wegenis-en rioleringswerken van start gaan in de Stationsstraat, de Rodenbachstraat en een stuk van de Hoogstraat (tussen sportcenter en Rodenbachstraat). De voorbereiding van dit dossier ging in 2007 van start.
Voor de rioleringswerken zullen alle oude rioleringen verwijderd en vervangen worden door een gescheiden rioleringsstelsel. Betreffende de wegeniswerken zullen er fietssuggestiestroken worden aangelegd en toegankelijke voetpaden.
De werken zullen gebeuren in een duidelijke communicatie met de betrokken bewoners. Er zullen een tweetal bewonersvergaderingen worden georganiseerd, waarvan de eerste reeds op 14 januari aanstaande, en tijdens de werken zal er duidelijke communicatie zijn.
Het voorbije jaar kregen de bewoners ook reeds een vragenlijst opgestuurd waarop ze hun bemerkingen en noden konden formuleren. Deze werden in de mate van het mogelijke opgenomen in het finale ontwerp.
In 2014 kwam er ook de eis van de hogere overheid om een extra bufferbekken aan te leggen en om grotere ondergrondse buffering te voorzien.
Geraamde kostprijs van de totaliteit van de werken: 4 miljoen euro, waarvan 1,5 miljoen euro subsidies.

Jo Tijtgat, schepen

Sociaal Beleid

Het leven is niet voor iedereen altijd even gemakkelijk. CD&V Deerlijk wil zorg dragen voor de mensen die het moeilijk en minder kansen hebben. Daarom houden wij vast aan een lokaal sociaal beleid dat oog heeft voor alle burgers van Deerlijk. Het Sociaal Huis zet zijn deuren wijd open voor iedereen die het moeilijk heeft en via tal van initiatieven proberen we het leven voor deze mensen een stuk makkelijker en menselijker te maken. Via nauwe samenwerking met diverse andere diensten zoals jeugddienst, sportdienst, seniorenverenigingen zetten we in om kansarmoede te bestrijden en de integratie van mensen met sociale, mentale en fysieke beperkingen in het sociale leven van Deerlijk te bevorderen. In 2015 gaan we voor de uitwerking van het "Huis van het kind", de verdere (uit)werking van het mobiel lokaal dienstencentrum en het project "Iedereen aan de soep".

Kaat Olivier, schepen

Heraanleg kerkhof Sint Lodewijk

In 2015 worden het kerkhof van Sint-Lodewijk heringericht. Een nieuwe indeling van de blokken, een groener karakter en een overdekte afscheidsruimte zullen voor een gepaste opwaardering zorgen.
Er wordt een centrale toegangsweg aangelegd in plaats van de huidige twee toegangswegen die rond het middenblok liggen. Deze weg zal aangelegd worden in kasseitjes om de toegankelijkheid te verbeteren en het onderhoud vergemakkelijkt.
Helemaal vooraan zal een apart gedeelte worden aangelegd voor de kindergraven, omgord met groen.
De huidige ‘kalvarieberg’ verdwijnt en zal vervangen worden door een centrale afscheidsruimte. Ook zal de bestaande strooiweide worden uitgebreid, en zullen groenaanplantingen en zitbanken worden voorzien. Er worden ook extra bomen aangeplant die een geheel zullen vormen met de twee statige linden die nu reeds op het kerkhof staan.
In de toekomst wordt er tussen de graven geen grind meer gebruikt, maar een verhard gazon. Dit moet mede zorgen voor een groener karakter van de begraafplaats.

Jurgen Beke, gemeenteraadslid 

Jeugdbeleid

Het is heerlijk om jong te zijn in Deerlijk en dat willen we zo houden. CD&V Deerlijk steunt en gelooft in de jeugd. Materieel en financieel wordt er veel geïnvesteerd in jeugdlokalen en bijhorende speelvelden. De jeugddienst is het bloeiend hart van jeugdig Deerlijk en ondersteunt het plaatselijk jeugdwerk, de speelpleinwerking, de kinderboerderij en andere jeugdwerkinitiatieven.
In 2015 worden een aantal grote renovatiewerken gepland bij de jeugdverenigingen. Zo komt er onder meer een nieuw sanitair blok bij de Chiro van St-Lodewijk en een uitbreiding van de bergruimte bij de Scouts en Gidsen.
Dit jaar wordt ook een nieuw speelpleintje aangelegd in “Vrij Eigen” op de plaats van de waterbuffer. Het speelpleintje zal vooral avontuurlijk worden ingericht, rekening houdend met deze waterbuffer.
Dankzij het “Goe Gespeeld-Charter” dat onze gemeente ondertekende heeft de jeugdraad een checklist opgemaakt waarmee rekening moet gehouden worden bij de aanleg van nieuwe verkavelingen. Er is bijvoorbeeld opgenomen hoeveel open ruimte er moet voorzien worden en welke speeltuigen er kunnen geplaatst worden. Ook moet er rekening gehouden worden met de zwakke weggebruikers bij het aanleggen van straten.
Op zondag 26 april 2015 is er de tweede editie van de “JEUGDMARKT”. Alle Deerlijkse jongeren kunnen op die dag proeven van de talrijke Deerlijkse jeugdverenigingen.
In 2015 blijven de verschillende toelagen voor het Deerlijkse jeugdwerk en de kinderboerderij Bokkeslot behouden. De speelpleinwerking wordt verder uitgebouwd met vrijwilligers, de jeugddienst en sportdienst als goede partners.
We blijven luisteren naar de noden en vooral naar de kracht van de jeugd!

Carl De Donder, schepen

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.